Axamo

 Axamo Begravningsplats för Smådjur

Axamo Begravningsplats för Smådjur i Jönköping

I Jönköping finns sedan 1976 en Djurkyrkogård vid Axamobadet. Denna ligger i ett skogsparti mellan Riksväg 40 och vägen till badets parkering. Här bland ljung och barrträd finns i det mossrika och böljande landskapet både anlagda och spontant skapade stigar. Helhetsintrycket ger en välskött dunkel Skogskyrkogård där solen mellan grenarna skänker ljust minne åt de små älskade familjemedlemmar som vi i dagligt tal kallar sällskapsdjur. Här är alla gravvårdar låga eller liggande på marken. Mångfalden och kreativiteten är stor. Allt från enkel sten eller träkors till grusgravar.

Axamo begravningsplats sköts av tekniska kontoret som också utför gravsättningarna. Inga gravsättningar får göras utan medverkan av personal från tekniska kontoret på Jönköpings Kommun. På gravplatsen har gravägare sedan möjlighet att sätta upp en gravvård (minnesmärke) och plantera växter inom tilldelad yta. Gravplatsen får vara kvar så länge ägaren ser till att den sköts (gällande 2020). Även en Minneslund finns på djurkyrkogården.
~


 Artikel på Jnytt.se om "Spontanutvidgning" av Djurkyrkogården från 6 Juni 2017


~

✞ - Axamo Begravningsplats för Smådjur
Djurkyrkogård som är en Skogskyrkogård i Jönköping

photo af Lennarrrt.xyz~

SkogskyrkogardarSkogskyrkogardar


created by: MrZ @ Mellyrn.se
  Z


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar