Skogskyrkogårdar.se ~ Vad? & Varför?

Skogskyrkogårdar.se ~ Vad? & Varför?


Vad?Att likt ett organiskt bladverk på olika sociala media samla bilder, filmer, berättelser, beskrivningar, historier, skrönor m m från & om våra Svenska Skogskyrkogårdar, samt från & om dem som på dessa fridfulla sentida nationalromantiska griftegårdar funnit sin sista vila i de stora mäktiga trädens beskydd.
Skogskyrkogårdar.se - denna spirande planta - ska växa sig stor ock bli stammen där både rotsystem ock knoppande krona förenas…
Varför?Skogskyrgården - i princip alla som vistats i Sverige en tid har en realtion till detta ord, denna vackra rogivande plats. UNESCO / WHC har uppmärksammat detta Svenska Kulturarv genom att 1994 uppta Skogskyrkogården i Stockholm ( Gamla Enskede ), som nummer 558 på Listan över universellt omistliga natur- ock kulturobjekt (World Heritage List / Världsarvslistan).
Vi Svenskar tar oftast Skogskyrkogården som något självklart, ock inser kanske inte att just Skogskyrkogården är rätt unikt för Sverige ock en del av vårt sentida Nationalromantiskt (1900-tal) kulturarv.
Det vill Skogskyrkogårdar.se försöka ändra på.

...mer info finner du här...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar